Życzenia urodzinowe, wierszyki miłosne smsy, śmieszne smsy świąteczne życzenia na święta
Horoskop numerologiczny
Każdy z nas ma jakąś życiową liczbę i pozostaje pod jej wpływem tak, jak pod wpływem znaku zodiaku. Odnajdujemy tę liczbę w prosty sposób. Jeśli ktoś urodził się 24 czerwca 1958 roku, to obliczamy 2+4+6+1+9+5+8 = 35. Składniki tej liczby znów musimy dodać, bowiem w horoskopie bierzemy pod uwagę tylko cyfry od 1 do 9, a wiec 3+5 = 8. Dla tej osoby życiowa liczba jest ósemka. I jeszcze jeden przykład: 5 maja 1975, 5+5+1+9+7+5 = 32, 3+2 = 5. Ta osoba pozostaje pod wpływem piątkiJedynka

Osoby spod tego znaku zawsze i w każdych okolicznościach chcą grać pierwsze skrzypce. Zwykle Jedynkom ustępuje się miejsca, gdyż są nie tylko pewne siebie i ufne we własne siły, ale bywają również agresywne i skłonne do podejmowania ryzyka, nawet w sytuacjach uważanych przez innych za beznadziejne. Jedynki to ludzie silni, pełni życiowego wigoru, zdolni do wzniosłych uczuć i poświęceń dla innych. Jednak jeśli narazisz się im, szybko zmieniają front, stając się obojętnymi na Twój los, a nawet bezwzględnymi. Ludzie spod tej liczby znają swoją wartość i są dumni z własnych osiągnięć, znajdując nierzadko ku temu powody, gdyż z bardzo silnego poczucia odpowiedzialności wypływa często u nich robienie więcej niż ktokolwiek mógłby oczekiwać. Chcą być doceniani. Nadają się, jak nikt inny, na stanowiska kierownicze. Najlepszym partnerem dla jedynki jest Szóstka i Ósemka. Zdecydowanie zaś powinna unikać innych Jedynek.Dwójka

Posiadacze owej magicznej cyfry z natury bywają sentymentalni i uczciwi, a współżycie z nimi dopóty układa się gładko i przyjemnie, dopóki ktoś nie zrani ich ambicji. Najmniejszy przejaw krytyki może sprawić, że Dwójka zamknie się w sobie, jak ślimak w skorupie. Osoba spod tej liczby nigdy nie podkreśla własnych zalet, ale jest niezmiernie pracowita i odpowiedzialna. Jako najwierniejszy przyjaciel, zapewni niezawodne oparcie w każdej potrzebie. Dwójka ma doba pamięć, cechuje ją przywiązanie do przeszłości i wspomnień. Kocha tradycję, niechętnie przyjmuje wszelkie "nowinki" i zmiany. Jest typowym domatorem, bardzo oddanym swoim najbliższym. Najlepszymi partnerami dla Dwójek mogą być inne Dwójki oraz Czwórki. Unikać powinny Siódemek.Trójka

Obdarzeni przez los potrójnym symbolem jedności bywają w życiu dowcipni i weseli, a ich ogromny optymizm sprawia, że łatwo nawiązują kontakty z otoczeniem. Trójka ma w życiu wielu przyjaciół, jednak niektórzy z nich próbują wykorzystać jej wrodzoną ufność. Osoby spod tej liczby są impulsywne i uczciwe, zawsze mówią szczerze co myślą, a to często przysparza im kłopotów. Postępowaniem Trójek kieruje optymizm, mają szerokie plany i drażnią je wszelkie ograniczenia. Nie znoszą bezczynności, a praca jest dla nich często ucieczką od nudy i szarości dnia powszedniego. Natomiast ich największą wadą jest lekkomyślność. Trójki są typowymi obieżyświatami lubiącymi ciągły "ruch w interesie" i częste zmiany miejsca zamieszkania. Najlepszymi partnerami dla Trójek są Jedynki i Ósemki. Unikać powinny Piątek.Czwórka

Ci, których imię zaklęte jest w liczbie "Cztery są osobami praktycznymi, punktualnymi i zawsze liczą się ze zdaniem innych. Osoba taka ma tak silnie rozwinięte poczucie obowiązku, że aż bywa to dla niej źródłem wielu kompleksów. Osoby spod tej liczby czują się stale nie doceniane i nie zauważane przez otoczenie. Mają wysoko rozwiniętą umiejętność koncentracji, są dokładne i systematyczne, nie znoszą bałaganu. Ich duże poczucie humoru, zdolności aktorskie i zalety towarzyskie niweczone są czasami przez "naloty" chandry, a wtedy Czwórki zamykają się w sobie i bardzo trudno nawiązać z nimi kontakt. Najlepsi partnerzy dla Czwórek to Dwójki i Trójki. Powinny unikać Szóstek.Piątka

Piątka to magiczna cyfra oznaczająca ludzi czynu. Piątki niejednokrotnie biorą na swe barki tyle obowiązków, tyle spraw planują, iż często przychodzi im porzucać w połowie wykonane zadania. Brak im zdecydowania, wytrzymałości i metodyczności w działaniu. Osiągaliby znacznie lepsze wyniki, gdyby postarali się lepiej zaplanować swoje życie. Lubią "ruch w interesie" każda nowość i zmiana pobudza ich do większej aktywności, codzienna rutyna natomiast, nudzi ich i zniechęca. W postępowaniu Piątek umysł bierze górę nad uczuciem. Unikają zatem silnego zaangażowania w sprawy innych i bardzo niechętnie słuchają cudzych zwierzeń. Najlepszymi partnerami dla Piątek są Siódemki. Nie powinny się nigdy wiązać z Jedynkami i Dziewiątkami.Szóstka

Esteta - cecha ta włada tym znakiem niepodzielnie. Jak nikt inny Szóstka kocha piękno, harmonię i równowagę. Osoba spod Szóstki jest taktowna i uczuciowa, szuka w życiu spokoju oraz wrażeń estetycznych. Ma miłe usposobienie, które przyciąga do niej ludzi, a towarzystwo wysoko sobie ceni. Cechującą poza tym uzdolnienia twórcze i artystyczne a zarazem silne poczucie odpowiedzialności. Szóstka stara się unikać wszelkich konfliktów i często rezygnuje z walki o własne poglądy i przekonania. Woli naprawiać błędy innych, niż krytykować czyjąś pracę. Miłość Szóstki bywa zaborcza i nie zawsze trwała. Najlepszym partnerem jest dla niej inna Szóstka lub Dziewiątka. Powinna unikać Ósemek.Siódemka

Siedem jedności to wyraz magicznego nonkonformizmu, którym obdarzana jest dana osoba. Swoboda działania i niezależność są dla niej największymi wartościami, także w stosunku do innych jest tolerancyjna i liberalna. Skłonna do ofiarności i poświęceń, w walce o przemiany, które uważa za słuszne i postępowe, bywa często smutna i samotna. Zdobycie przyjaźni i zrozumienia jest dla Siódemek dość trudne, gdyż na ogół są osobami nieśmiałymi i mającymi kłopoty z nawiązywaniem znajomości. Jednak raz zawarta przyjaźń jest przeważnie trwała. Nie bawią ich przyjęcia towarzyskie i ploteczki, ale potrafią cierpliwie wysłuchać każdego, kto ma coś rzeczywiście interesującego do powiedzenia. Siódemki mają często zainteresowania metafizyczne, filozoficzne i religijne. Najlepszymi partnerami dla Siódemek są Czwórki. Powinny natomiast unikać związków z Szóstkami.Ósemka

Zawsze ma głowę nabitą wielkimi planami, nad którymi spędza długie wieczory rozpatrując w nich każde "za" i "przeciw. Oczekiwania Ósemki często się spełniają, ponieważ swe działania wspiera entuzjazm i wytrwałość. Jest odważna i nie boi się ryzyka. Choć zdolna do uczuć gorących i gwałtownych, w potrzebie potrafi zachować zimną krew i trzeźwe spojrzenie. Czasem brak jej jednak cierpliwości i aktu w postępowaniu z innymi. Trudno zmusić Ósemkę, aby robiła coś na co nie ma ochoty, ale gdy raz uwierzy w słuszność sprawy, nie żałuje sił, czasu, ani pieniędzy na realizację swych zamierzeń. Nie oczekuje od innych zapłaty, ani też wyrazów wdzięczność za udzieloną pomoc. W to co robi wkłada całą duszę i wszystkie swoje umiejętności. Najlepszymi partnerami dla Ósemek są Piątki i Ósemki. Powinny unikać związków z Czwórkami.Dziewiątka

Cyfra ta oznacza osoby, w których sumienie bierze górę nad ciąłem, dych nad materią Z tego też powodu Dziewiątka bywa szczególnie wrażliwa na potrzeby innych. Jej samopoświęcenie się nie zna granic co nie zawsze dla niej samej wychodzi na zdrowie. W walce o słuszną sprawę potrafi zapomnieć o sobie i swoich najbliższych. Umie skutecznie pokierować postępowaniem innych. Jest wyśmienitym pedagogiem i wychowawcą młodzieży. Z powodu tych zalet jest Dziewiątka często darzona szacunkiem i zaufaniem. Potrafi z godną podziwu intuicją odgadywać ludzkie uczucia, a sama kieruje się zmiennymi nastrojami. I ta właśnie zmienność nastrojów jest problemem życiowym Dziewiątek. Nie lubią, kiedy coś im się narzuca, natomiast łatwo na nie wpłynąć do ich uczuć. Unikają kłótni, ale potrafią wybuchnąć gwałtownym gniewem, gdy inni nie podzielają ich zdania. Najlepszym partnerem dla Dziewiątek jest inna Dziewiątka albo Ósemka. Nie jest wskazane wiązanie się Dziewiątki z Jedynką lub Czwórką.


Top listy
Top listy
Dodane (rok)
więcej...
Dodane (miesiąc)
więcej...
Reklama
Reklama
Copyright © 2006-2022 www.zycze.pl